Избори.Елена.bg

В началото | Избирателни секции | Документи | Връзки | Контакти

 

 

Общинска избирателна комисия

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Христов Маринов

ПЪРВИ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Айтен Садулова Мехмедова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венета Иванова Лапчева-Русева

СЕКРЕТАР: Анка Савова Петкова

ЧЛЕНОВЕ:

Йорданка Костадинова Николова

Илка Славова Трифонова

Мима Симеонова Арнаудова

Невин Алиева Алиибрямова

Витан Владиславов Крамолински

Красимир Тодоров Кръстев

Татяна Цокова Бонева

 

Местни избори 2007  

Окончателни резултати от Местни избори 2007 в община Елена

 

Списък на регистрираните кандидати за общински съветници

Списък на регистрираните кандидати за кмет на община

Списък на регистрираните кандидати за кметове на кметства

В началото | Избирателни секции | Документи | Връзки | Контакти

© 2007 Инж. Светослав Михайлов